تورهای طبیعت‌گردی و گشت‌ شهری

ما در هما تراول به انواع تقاضاها برای تورهای گشت در شهر و تورهای طبیعت‌گردی پاسخ می‌دهیم. آشنایی با شهرهای مختلف تایلند و برگزاری تور در مکان‌های دیدنی‌ این شهرها، برگزاری تورهای طبیعت‌گردی و ماجراجویی،

برگزاری تورهای تاریخی و فرهنگی، برگزاری تورهای دریایی، برگزاری تورهای تفریحی و نیز برگزاری تورهای سرگرمی برای بچه‌ها بخشی از خدمات ما در این حوزه هستند. 

Homa Tour
شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید
در حال ثبت...